Privacy Nagelstudio Groningen Gellakt. Verklaring Nagelstudio Gellakt.
info@gellakt.nl   |   06-30793102
Follow us :-

Privacy Nagelstudio Groningen

 

Privacy verklaring Nagelstudio Gellakt.

Privacy verklaring Nagelstudio Gellakt.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Nagelstudio Gellakt kan persoonsgegevens over u verwerken. Dit gebeurt als u gebruikmaakt van de diensten van Nagelstudio Gellakt. Of als u deze zelf invult op een contactformulier op de website van Nagelstudio Gellakt. De ingangsdatum van deze privacy verklaring is 1 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt dus de geldigheid van alle vorige versies.

Nagelstudio Gellakt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam.

– Telefoonnummer.

– E-mailadres.

– Geboortedatum.

 

Waarom Nagelstudio Gellakt gegevens nodig heeft

Nagelstudio Gellakt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

 

Hoe lang Nagelstudio Gellakt gegevens bewaart

Nagelstudio Gellakt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard wanneer er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Nagelstudio Gellakt verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Privacy gegevens Nagelstudio Groningen inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gellakt.nl. Nagelstudio Gellakt zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen privacy gegevens Nagelstudio Groningen

Nagelstudio Gellakt neemt de bescherming van uw privacy gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Nagelstudio Gellakt. Indien u hierover meer informatie wenst, neem dan tevens contact op met Nagelstudio Gellakt.

 

Nagelstudio Gellakt is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:   Anna Blamanstraat 51, 9746 AB Groningen

Telefoon:                06-30793102

E-mailadres:          info@gellakt.nl

 

Link:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg